Pracownicy

Ing. Ľubomír Švanda

svanda@daniarik.sk
Doradca podatkowy

Jana Dúbravcová

dubravcova@daniarik.sk
Asystent doradcy podatkowego, księgowa - metodyk

Viera Spilá

spila@daniarik.sk
Samodzielna księgowa, kadrowa

Katarína Juríčková

jurickova@daniarik.sk
Samodzielna księgowa - analityk

Marika Lištiaková

listiakova@daniarik.sk
Samodzielna księgowa – specjalista d/s przepisów podatkowych

Zuzana Lisá

lisa@daniarik.sk
Samodzielna księgowa – księgowość prosta

Doradztwo podatkowe

W oparciu o pełnomocnictwo klienta odnośnie reprezentowania w postępowaniu podatkowym kontaktujemy się z urzędem ...

więcej ...


Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie rachunkowości wymaga profesjonalnego podejścia. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie ...

więcej ...


Sporządzanie listy płac

Oferujemy sporządzanie listy płac zgodnie z kodeksem pracy, ustawą o ubezpieczeniu socjalnym, ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawą o usługach w trakcie zatrudnienia, ustawą o podatkach dochodowych...

więcej ...


Pozostałe czynności

  • audyt podatkowy z gwarancją prawną
  • transakcje finansowe
  • zaplecze ekonomiczne projektów/li>
  • usytuowanie siedziby firmy (zaoferowanie własnych pomieszczeń jako siedziby Państwa firmy)
  • działalność reklamowa i marketing