Služby

Daňové poradenstvo


V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, pripravujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania ...

čítať viac ...

Vedenie účtovníctva


Vedenie účtovníctva si vyžaduje profesionálny prístup. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, podľa jeho potrieb. Ponúkame spracovanie účtovníctva externe v našej kancelárii alebo priamo u Vás (u klienta) ...

čítať viac ...

Spracovanie miezd


Ponúkame spracovanie miezd v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov...

čítať viac ...

Ostatné činnosti


- daňový audit s právnou zárukou
- finančné transakcie
- ekonomické zázemie projektov
- zasídlenie firiem (poskytovanie vlastných priestorov pre vaše sídlo firmy)
- reklamná a marketingová činnosť


Kontakt

Ak máte záujem o naše služby, prosím kontaktujte nás ...

čítať viac ...Referencie

Tu si možete prezrieť referencie našej práce ...

čítať viac ...Náš tím

Náš tím je zložený z najlepších odborníkov ...

čítať viac ...