Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva si vyžaduje profesionálny prístup. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, podľa jeho potrieb. Ponúkame spracovanie účtovníctva externe v našej kancelárii alebo priamo u Vás (u klienta).

Pri našej práci sa stretávame so širokým záberom účtovných prípadov, mnohé z nich si vyžadujú komplexné vedomosti o aplikácii viacerých právnych predpisov. Pri našej práci sa preto neustále vzdelávame a zdokonaľujeme, aby sme Vám poskytli tie najkvalitnejšie služby.

Ponuka


vedenie uctovnictva
 • spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie podvojného účtovníctva
 • spracovanie účtovnej závierky
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z príjmu
 • daň z motorových vozidiel
 • intrastat
 • ekonomické poradenstvo

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva


 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov
 • posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového hľadiska
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • pokladničná a banková kniha
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH
 • ročná účtovná závierka (výkaz o majetku a záväzkov, výkaz o príjmoch a výdavkoch)
 • inventarizácia záväzkov
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva


 • účtovný denník a hlavná kniha
 • vystavenie faktúry na základe predložených dokladov
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH
 • inventarizácia účtovnej závierky
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO
 • ročná účtovná závierka: výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky (vrátane cash-flow)
 • hlásenia pre intrastat
 • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • spracovanie príslušných štatistík
Daňové poradenstvo

V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom ...

čítať viac ...


Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva si vyžaduje profesionálny prístup. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne ...

čítať viac ...


Spracovanie miezd

Ponúkame spracovanie miezd v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení ...

čítať viac ...


Ostatné činnosti

 • danovy audit s pravnou zarukou
 • financne transakcie
 • ekonomicke zazemie projektov
 • zasidlenie firiem (poskytovanie vlastnych priestorov pre vase sidlo firmy)
 • reklamná a marketingová činnosť